טיפ קצרצר לpretty output בMongoDB Command Line

אם אתם משתמשים בCMD console של MongoDB אז הרבה פעמים מקבלים פלט ארוך וצפוף שקשה מאוד לקרוא. אפשר להשתמש בפונקציה pretty באופן הבא:

 

db.mycol.find({_id:123}).pretty()